Leefstijlcoaching voor gedragsverandering

Inzet is een blijvende gedragsverandering

In de praktijk zien we vaak dat professionals in fitness centra zich maar beperkt bezig houden met gedragsverandering. De reden is dat men de methodiek of instrumenten mist om een tijdelijke gedragsverandering om te zetten in een blijvende.
Bij de meeste van ons zijn (terugkerende) gezondheidsproblemen (overgewicht, verkeerde voedingskeuze, stress, te weinig bewegen en roken) te wijten aan het feit dat hun gedrag ten aanzien van die factoren niet veranderd is.

kernvragen bij gedragsverandering

Om er nu voor te zorgen dat er sprake is van een blijvende gedragsverandering, is het belangrijk dat de ondersteuning v352_Plaatjeleefstijlcoachingan mensen bij het voeren van regie over hun leefstijl en gezondheid, op een methodische en toegankelijke wijze plaats vindt. Om daarvoor te zorgen wordt gebruik gemaakt van de vier leefstijlcoaching kernvragen en daarbij behorende thema’s.
  • Loop ik extra risico’s met mijn huidige leefstijl?
  • Wat zijn voor mij passende keuzes?
  • Hoe zet ik mijn keuzes om in gedrag?
  • Hoe kan ik duurzaam veranderen?
Om tot succesvol  zelfmanagement te komen, wordt gebruik gemaakt van een vraaggestuurde methodiek om te komen tot gedragsverandering. In deze methodiek wordt een scala aan relevante thema’s, meetinstrumenten en bijbehorende interventies doorgenomen om uiteindelijk tot het gewenste gedrag te komen en vol te houden.

De voordelen van gedragsverandering

Gedragsverandering met betrekking tot leefstijlfactoren leidt niet alleen tot fysieke voordelen, maar is ook van invloed op de persoonlijke sfeer, het verhoogt de kwaliteit van leven. Doordat je bijvoorbeeld weer gemakkelijker kan bewegen, kun je weer dingen doen die je eerder of lang niet hebt kunnen doen, zoals spelen met kleinkinderen of een wandeling in het bos maken, tevens zorgt dit voor toename van zelfstandigheid en  zelfvertrouwen.